Pagina's wijzigen

Hoe pagina's kopiëren

U kunt gemakkelijk een pagina kopiëren zonder die pagina en alle elementen opnieuw te moeten maken.

Hou in de Page Tree de cursor over de paginatitel die u wil kopiëren; het pictogram Settings verschijnt rechts. Beweeg de cursor erover, zonder erop te klikken, en kies de optie Duplicate Page in het vervolgkeuzemenu.

Na het dupliceren

Eens u een pagina heeft gekopieerd, zal de gekopieerde pagina het hoofdgedeelte van de editor vullen, zodat u meteen kunt beginnen aan de relevante bewerkingen. Let wel: de pagina zal nog altijd Copy_PageName heten; vergeet dus niet om de paginanaam en URI te wijzigen.

Hoe de paginavolgorde wijzigen

Met de editor kunt u de volgorde van pagina’s te allen tijde wijzigen.

Links van elke paginatitel vindt u drie verticale stippen. Hou de cursor erover om de pagina naar zijn nieuwe plaats in de lijst te slepen.

Een pagina verbergen

Soms kan het handig zijn om een pagina te verbergen. Met de editor kunt u kiezen welke pagina’s u wil verbergen en voor welke viewport.

Hou de cursor op de pagina die u wil verbergen en klik op het pictogram Settings. U vindt de optie Hide Page onder de tab Settings in het menu Page Settings - daar kunt u kiezen voor welke viewports de pagina moet worden verborgen.